alt
Колко точно оценявате себе си?
Login with Facebook
Направи този тест:

Вълнувам се без причина:

 •  от време на време
 •  никога
 •  често
 • Страхувам се, че приличам на глупак:

 •  никога
 •  много често
 •  понякога
 • Безпокоя се за бъдещето си:

 •  никога
 •  много често
 •  случва се
 • Другите изглеждат много по-добре от мен:

 •  така е
 •  в никакъв случай
 •  и аз не изглеждам зле
 • Чувствам, че не умея да разговарям както трябва:

 •  о, не
 •  рядко
 •  много често
 • Иска ми се приятелите ми да ме окуражават:

 •  понякога
 •  нямам нужда
 •  почти винаги
 • Другите очакват твърде много от мен:

 •  рядко
 •  проблемът е техен
 •  много често
 • Чувствам, че хората говорят зад гърба ми:

 •  често
 •  от време на време
 •  не ме интересува
 • Другите не се интересуват особено много от постиженията ми:

 •  случва се
 •  и какво от това
 •  много често
 • Ok