alt
ЛЕСНО ЛИ СЕ ОБИЖДАТЕ?
Login with Facebook
Направи този тест:

Лесно ли си разваляте настроението?

 •  Незнам
 •  Да
 •  Не
 • Дълго ли помните обида и човека, който ви я е нанесъл?

 •  Да
 •  Не
 •  Незнам
 • Дълго ли преживявате малките неприятности (недоброжелателен поглед, измачкан ръкав на дрехата ви)?

 •  Да
 •  Незнам
 •  Не
 • За дълго ли изпадате в състояние, в което не желаете с никого да разговаряте?

 •  Незнам
 •  Не
 •  Да
 • Лесно ли се отвличате с разностранни разговори и шумове?

 •  Не
 •  Да
 •  Незнам
 • Способни ли сте дълго време да анализирате своите преживявания, чувства, постъпки?

 •  Не
 •  Незнам
 •  Да
 • Често ли действате под влияние на минутно настроение?

 •  Да
 •  Не
 •  Незнам
 • Често ли сънувате кошмари?

 •  Незнам
 •  Не
 •  Да
 • Безпокоят ли ви мисли, че сте по-зле от другите?

 •  Да
 •  Не
 •  Незнам
 • Често ли изпитвате раздразнение, когато не ви разбират?

 •  Не
 •  Незнам
 •  Да
 • Ok