alt
Имате ли шесто чувство ?
Login with Facebook
Направи този тест:

Умеете ли да прецените хората при първото ви запознаване:

 •  Да
 •  Не
 •  Рядко
 • Сънищата ви са:

 •  Мъгливи и неясни
 •  Не сънувам
 •  Като реални
 • В реалния свят вие:

 •  Разчитате на късмета си когато вземате решения
 •  Оставяте друг да вземе решение вместо вас
 •  Трудно вземате решения
 • Играете ли ТОТО:

 •  Понякога
 •  Да, винаги
 •  Не
 • Кое от твърденията е вярно?

 •  Геотектониката е част от вътрешната земна динамика
 •  Епиндемоцитите са основни клетки на съединителната тъкан
 •  В Русе има само едно Висше училище
 • Ok