alt
Как си с математиката?
Развери дали ставаш за математик.
Login with Facebook
Направи този тест:

Колко е 324+2367 ?

 •  2681
 •  2197
 •  2783
 • Какъв е признакът за делимост на 3, 9 ?

 •  Ако е четно
 •  Когато сумираме цифрите на числото и получим число, което се дели на 3/9, то цялото число се дели на 3/9
 •  Ако последните 2 цифри (точно в този ред) се делят на 3/9, то цялото число се дели на 3/9
 • За какво използваме този знак ,, X "?

 •  За умножение
 •  За събиране
 •  За деление
 • Как се намира НОД (Наи-големия общ делител) на две числа?

 •  Чрез алгоритъма на Енратостен
 •  Чрез алгоритъма на Евклид
 •  Чрез правилото на Гаус
 • Какво означава НОК?

 •  Най-голямо общо кратно
 •  Нито едното
 •  Най-малко общо кратно
 • Кое е числото след 15745686554?

 •  15845686554
 •  15745686555
 •  Не знам
 • Какво се прави със ситото на Енратостен?

 •  Намират се простите числа
 •  Нищо
 •  Намират се съставните числа
 • К е kратно d на ,когато:

 •  Не знам
 •  K=d.n
 •  K=d+n
 • Ok