alt
Пазиш ли детето в теб?
Чувстваш ли се все още дете или вече окончателно е отхвърлен този период от живота ти?
Login with Facebook
Направи този тест:

Минаваш покрай детската площадка, на която си играл/а с приятели. Какво си мислиш?

 •  ех, така бързо отлетя времето, сякаш вчера бях хлапе
 •  детството отмина и добре стана, че това се случи
 •  гадост, пак ли тия тъпи спомени ми се натрапват
 • Щом видиш първата си учителка, обикновено...

 •  много и се радваш и отиваш да я поздравиш
 •  подивяваш, като си спомниш на какви мъчения те е подлагала
 •  минаваш на другия тротоар, за да не си срещнете погледите
 • За детството можеш да кажеш, че:

 •  е най-сладко и искаш да бъдеш още веднъж дете
 •  е отвратителен етап в живота на всеки човек
 •  нямаш много спомени, защото е било много тъжно и неприятно
 • Когато видиш как децата си играят пред блока, ти:

 •  много им завиждаш, че все още са малки и имат прекрасен детски живот
 •  се чувстваш странно
 •  отиваш при тях, за да им развалиш играта, та да спрат да вдигат шум
 • Страхуваш ли се, че завинаги ще изгубиш детското в същността си?

 •  ни най-малко, аз и без това вече не го притежавам
 •  малко ме е страх, но не прекалено
 •  искам да бъда винаги дете, макар да е невъзможно
 • Ще се постараеш да:

 •  запазиш всичките си детски играчки, за да ти напомнят за миналото
 •  изхвърлиш на боклука омразните снимки от миналото
 •  направиш всичко, за да бъде прекрасно не само миналото, но и предстоящето
 • Ok