alt
Кое е вашето любимо число?
В китайската култура някои числа се считат за щастливи, а други за носещи несполука. Всяко едно има свой смисъл.
Login with Facebook
Направи този тест:

Изберете вашето любимо число и вижте каква информация носи то!

  •  едно
  •  две
  •  три
  •  четири
  •  пет
  •  шест
  •  седем
  •  осем
  •  девет
  • Ok